1. Rezerwacja:
 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganego zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty za pobyt na konto bankowe: PEKAO II O. w Świnoujściu 55 1240 188 0 1111 00 10 2476 1739 w terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji. Pozostałą część kwoty za pobyt można uiścić poprzez przelew bankowy na dane konto bankowe: PEKAO II O. w Świnoujściu 55 1240 188 0 1111 00 10 2476 1739 wpisując w tytuł przelewu „Opłata za pobyt w apartamencie (nazwa wybranego apartamentu), (data pobytu)”; (przelew należy dokonać najpóźniej dwa dni robocze przed przybyciem) lub dokonać płatności gotówką w dniu przyjazdu do obiektu.

 

2. Anulowanie rezerwacji:

 • Brak zapłaty zadatku w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 • Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.
 • Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę. 

 

 1. Cena:

Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

 • Pobyt w apartamencie ustalonej ilości osób za jedną dobę.
 • Koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda) o ile nie jest
  to zużycie nadmierne.
 • Miejsce postojowe (w liczbie jedno miejsce postojowe dla danego apartamentu), na terenie aparthotelu o ile zostało ono zarezerwowane przez Gościa 7 dni przed przyjazdem.

 

 1. Zameldowanie, wymeldowanie, kaucja: 
 • Zameldowanie w apartamencie następuje w godzinach 15:00 – 22:00 w pierwszym dniu jego zarezerwowania, natomiast wyjazd w ostatni dzień rezerwacji do godziny 10:00.  
 • Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, jeżeli apartament jest dostępny.
 • Prosimy o informację telefoniczną o przyjeździe około godziny przed przyjazdem.
 • Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 100 złotych. 
 • Wyjazd gości powinien nastąpić do godziny 10:00 w  ostatnim dniu pobytu. Odbiór kluczy od Klienta ma zawsze miejsce w apartamencie w ostatni dzień pobytu Gości.
 • Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu, może spowodować roszczenia ze strony właściciela.

 

 1. Zasady ogólne:
 • Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • W aparthotelu zakazane jest przetrzymywanie zwierząt.
 • Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 8.00 rano.
 • W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 
 • Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient. 
 • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 • Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, właściciel zobowiązany jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.

 

 1. Poufność danych osobowych Gości:

           Dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez właściciela wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.